viernes, 18 de mayo de 2012

Formació en música i dansa...Al marge dels beneficis per a les persones que estan en contacte amb les arts en general i amb la música i la dansa en particular, per l'experiència en la materia, us puc dir que
qualsevol noi/noia de 16 ò 17 anys que estigui cursant batxillerat i que es plantegi en aquesta edat fer una carrera universitària, podrà accedir sense gaires dificultats...
Ara, qualsevol noi/noia de 16 ò 17 anys que es plantegi fer carrera musical ò de dansa sense formació musical ò de dansa especialitzada, és impossible que pugui accedir a un centre superior de música i/ò dansa...